น้ำตกเก้าชั้น หรือ เก้าโจน (เก้ากระโจน) น้ำตกจากหน้าผาสูงกลางหุบเขาในแนวเทือกเขาตะนาวศรีซึ่งแต่เดิมเคยเป็นที่รู้จักเฉพาะกลุ่มชาวกะเหรี่ยงในพื้นที่เท่านั้น  กลุ่มองค์กรท้องถิ่นต่างๆ จึงได้ร่วมกันพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้  ชั้นที่มีความสวยงามมีชื่อเสียงคือ ชั้นที่ 6 ถ้าเป็นฤดูฝนน้ำจะตกจากหน้าผาสูงลงมาสวยงามมาก

ชื่อของน้ำตกแห่งนี้เดิมที่นั้น เรียกว่า น้ำตกเก้าโจน ซึ่งมาจากคำว่า เก้ากระโจน อาจเป็นเพราะมีน้ำตกอยู่ จำนวน 9 ชั้น  จึงเปรียบเทียบกับคำว่ากระโจนของน้ำลงมาจากหน้าผา  แต่นักท่องเที่ยวที่รู้จักและมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ นั้น เกิดการเข้าใจผิดทางความหมายและตัวสะกด จึงกลายเป็น เก้าโจร ซึ่งฟังดูแล้วเหมือนกับแหล่งซ่องสุมของโจรผู้ร้ายและดูน่าสะพึงกลัวสำหรับผู้ที่จะมาท่องเที่ยว ดังนั้นจึงเปลี่ยนชื่อเป็น น้ำตกเก้าชั้น แทน

ชั้นที่ 1


ชั้นที่ 2


ชั้นที่ 3


ชั้นที่ 4


ชั้นที่ 5


ชั้นที่ 6


ชั้นที่ 7


ชั้นที่ 8


ชั้นที่ 9

สำหรับประชาชนทั่วไปนั้นสามารถเข้าเที่ยวชมได้เพียง 9 ชั้น เท่านั้น เนื่องจากชั้นต่อไปมีสภาพเป็นเขาสูงชันและหุบเหวลึก อาจได้รับอันตราย

สถานที่  :  ตำบลผาผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
สิ่งอำนวยความสะดวก :  ร้านอาหาร  เครื่องดื่ม  ร้านขายเสื้อผ้าเล่นน้ำตก  บริการห้องน้ำ