อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม  เป็นส่วนแสดงต่าง ๆ ภายใต้ความร่มรื่นของพรรณไม้ที่อยู่ระหว่างเส้นทางสู่สถานที่จัดแสดง อุทยานหุ่นขี้ผิ้งสยาม เกิดขึ้น จากความตั้งใจ และความคิดของผู้ก่อตั้งซึ่ง มีรากฐานการเริ่มต้นของงาน มาจาก งานหล่อพระพุทธรูป งานหล่อประติมากรรมรูปต่างๆ นับจากอดีตจนสู่ปัจจุบัน  เราจะมาดูวิถีชีวิตวัฒนธรรม ความเป็นไทย ในภาคต่างๆ

1. อาคารเชิดชูเกียรติ  :  หุ่นขี้ผึ้งไฟเบอร์กลาสบุคคลสำคัญต่าง ๆ ของไทย และในภูมิภาคนี้ โดยมีการจำลองพื้นที่การจัดแสดง หุ่น ให้ใกล้เคียงบ้าน หรือสถานที่ ทำงานของบุคคลท่านนั้น ๆ 
2. ลานพระ 3 สมัย  :  พระพุทธรูปองค์ใหญ่ ในสมัยสุโขทัย อยุธยา และเชียงแสน บนลานกว้างท่ามกลางธรรมชาติ และมี ป้ายแสดงรายละเอียดของลักษณะ พระพุทธรูปของแต่ละสมัยที่แตกต่างกัน พอเดินจากลานพระ 3 สมัย จะพบ ความสดชื่นจากน้ำตกจำลอง และพบกับถ้ำชาดก


3. ถ้ำชาดก  :  การจัดแสดงหุ่นขี้ผึ้งเรื่องราวตามลำดับของพระเวสสันดร ในรูปแบบแสง สี เสียง ทั้งตอนชูชกขอกัญหา ชาลี จากพระเวสสันดร ตอนชูชกกินจนท้องแตกตาย4. บ้านไทยสี่ภาค  :  เป็นการ จำลองบ้านไทยตามลักษณะทางสถาปัตยกรรมที่เด่นชัดจาก 4 ภาคในประเทศไทย ทั้งภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอิสาน และภาคใต้ ภายในบ้านแต่ละหลังจำลองวิถีชีวิตความเป็น อยู่ของคนไทยในแต่ละภาค ที่สอดคล้อง กับสภาพสังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

บ้านไทยภาคใต้

วิถีชีวิตภาคใต้

บ้านไทยภาคเหนือ
บ้านไทยภาคกลาง

วิถีชีวิตภาคกลาง
บ้านไทยภาคอีสาน

วิถีชีวิตภาคอีสาน