อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม ราชบุรี

อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม ราชบุรี

อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม ราชบุรี
อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม ราชบุรี

อุทยานหุ่นขี้ผิ้งสยาม ตั้งอยู่บริเวณถนนเพชรเกษมตำบลวังเย็น อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี มีเนื้อที่ประมาณ 45 ไร่ จัดเป็นส่วนแสดงต่าง ๆ ภายใต้ความร่มรื่นของพรรณไม้ที่อยู่ระหว่างเส้นทางสู่สถานที่จัดแสดง อุทยานหุ่นขี้ผิ้งสยาม เกิดขึ้น จากความตั้งใจ และความคิดของผู้ก่อตั้งซึ่ง มีรากฐานการเริ่มต้นของงาน มาจาก งานหล่อพระพุทธรูป งานหล่อประติมากรรมรูปต่างๆ นับจากอดีตจนสู่ปัจจุบัน เป็นระยะเวลากว่า 40 ปีที่ผ่านมา

จากประสบการณ์ทำให้ผู้ก่อตั้งมีความคิดที่จะสร้างสรรค์ ผลงานประติมากรรมรูปเหมือน ของพระสงฆ์รูปต่างๆ ซึ่งจำพรรษาในกุฏิ และรูปเหมือนบุคคล สำคัญต่างๆที่ท่านผู้ก่อตั้ง มีความศรัทธายกย่อง ในด้าน แนวความคิด ในการทำงาน และการดำเนินชีวิต จนประสบความสำเร็จ รวมทั้งรูปเหมือน วิถีชีวิตวัฒนธรรม ความเป็นไทย ในภาคต่างๆ ของประเทศไทย จึงได้เริ่มก่อตั้ง โครงการอุทยาน หุ่นขี้ผึ้งสยามขึ้นมา โดยจัดแสดงเป็นส่วนๆ ดังนี้

1.อาคารเชิดชูเกียรติ

ประธานาธิบดีโฮจิมินห์
ประธานาธิบดีโฮจิมินห์
เหมา เจ๋อตุงและเติ้ง เสี่ยว ผิง
เหมา เจ๋อตุงและเติ้ง เสี่ยว ผิง
ม.ล. ปิ่น มาลากุล
ม.ล. ปิ่น มาลากุล
คุณสืบนาคะเสถียร
คุณสืบนาคะเสถียร
ดร. ป๋วย อึ้งภากรณ์
ดร. ป๋วย อึ้งภากรณ์

จัดแสดงหุ่นขี้ผึ้งไฟเบอร์กลาสบุคคลสำคัญต่าง ๆ ของไทย และในภูมิภาคนี้ โดยมีการจำลองพื้นที่การจัดแสดง หุ่น ให้ใกล้เคียงบ้าน หรือสถานที่ ทำงานของบุคคลท่านนั้น ๆ เช่น ม.ล. ปิ่น มาลากุล นักการศึกษาคนสำคัญ ฯพณฯ ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์นักกฎหมาย ศาสตราจารย์ ดร. ป๋วย อึ้งภากรณ์ นักเศรษฐศาสตร์ ผู้วาง รากฐานนโยบายเศรษฐกิจของไทย อาจารย์ มนตรีตราโมท บรมครูผู้อนุรักษ์และสืบสานงานดนตรี ไทย คุณสืบนาคะเสถียร นักอนุรักษ์ธรรมชาติซึ่ง ยอมสละชีพเพื่อรักษาผืนป่าอันเป็นที่รัก แม่ชีเทเรซ่า แม่พระของ ชาวโลก ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ วีรบุรุษผู้กอบกู้เอกราชของ เวียดนาม เหมา เจ๋อตุงและเติ้ง เสี่ยว ผิง นักปฏิวัติผู้นำประเทศจีน เป็นต้น อาคารจัดแสดง จัดให้เส้นทางให้เดินอย่างเป็นระเบียบ และจะวนมาที่ทางออก อีกครั้ง

2.ลานพระ 3 สมัย

ลานพระ 3 สมัย
ลานพระ 3 สมัย

จัดแสดงพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ในสมัยสุโขทัย อยุธยา และเชียงแสน บนลานกว้างท่ามกลางธรรมชาติ และมี ป้ายแสดงรายละเอียดของลักษณะ พระพุทธรูปของแต่ละสมัยที่แตกต่างกัน พอเดินจากลานพระ 3 สมัย จะพบ ความสดชื่นจากน้ำตกจำลอง และพบกับถ้ำชาดก

3. ถ้ำชาดก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป็นการจัดแสดงหุ่นขี้ผึ้งเรื่องราวตามลำดับของพระเวสสันดร ในรูปแบบแสง สี เสียง ทั้งตอนชูชกขอกัญหา ชาลี จากพระเวสสันดร ตอนชูชกกินจนท้องแตกตาย

4.กุฏิพระสงฆ์ และหอสวดมนต์

ภายในกุฏิพระสงฆ์จะมีการประดิษฐานหุ่นขี้ผึ้งจำลองพระอริยสงฆ์ ผู้มีชื่อเสียงและเป็นที่เคารพบูชาของประชาชน (มีเสียงบันทึกบรรยายประวัติของแต่ละท่านให้ทราบตลอดเวลา) แบ่งเป็น
1.กุฏิพระสงฆ์ภาคกลาง สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) สมเด็จพระสังฆราช
2.กุฏิพระสงฆ์ภาคเหนือ ครูบาศรีวิชัย สิริวิชโย วัดบ้านปาง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน หลวงปู่แหวน สุจิณโณ วัดดอยแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
3.กุฏิพระสงฆ์ภาคอีสาน พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต วัดป่าสุทธาวาส จังหวัดสกลนคร หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย
4.กุฏิพระสงฆ์ภาคใต้ พระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย์ (หลวงปู่ทวด) วัดช้างไห้ จังหวัดปัตตานี พระครูวิสัยโสภณ (พระอาจารย์ทิม ธัมมธโร) วัดช้างไห้ จังหวัดปัตตานี

5.หอสวดมนต์ ประดิษฐานหุ่นจำลองในลักษณะร่วมประชุมกัน
1. หลวงพ่อเงิน พุทธโชติ วัดบางคลาน จ. พิจิตร
2. หลวงพ่อทองคำ (พระเมตตาวิหารคุณ) วัดบึงบา จ. ปทุมธานี
3. หลวงปู่สุภา กันตสีโล วัดสิลสุภาราม จ.ภูเก็ต
4. หลวงปู่ทิม อิสริโก วัดระหารไร่ จ.ระยอง
5. หลวงปู่คำพัน โฆสปัญโญ วัดธาตุมหาชัย จ.นครพนม

6. บ้านไทยสี่ภาค
เป็นการ จำลองบ้านไทยตามลักษณะทางสถาปัตยกรรมที่เด่นชัดจาก 4 ภาคในประเทศไทย ทั้งภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอิสาน และภาคใต้ ภายในบ้านแต่ละหลังจำลองวิถีชีวิตความเป็น อยู่ของคนไทยในแต่ละภาค ที่สอดคล้อง กับสภาพสังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

7. ลานพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร

 

 


จำลองเพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร หรือ กวนซิอิมผ่อสักเป็นศิลปะแบบกลาง ปลายสมัยราชวงศ์ซ้อง ของจีน เป็นพระโพธิสัตว์กวนอิมท่านั่ง มหาราชลีลา ลักษณะเป็นบุรุษเพศ ตามประวัติเดิม พระโพธิสัตว์ ล้วนมีรูปปั้นเป็นบุรุษเพศมีต้นเกำเนิดมา จากประเทศอินเดีย และทรงเครื่องแต่งกายสง่างาม อย่างกษัตริย์ เมื่อมีการอันเชิญ พระไตรปิฎกจากอินเดีย มาสู่จีน ทำให้พระโพธิสัตว์ ของจีน สมัยแรกๆ ก็มีภาพวาด และรูปปั้นเป็น ลักษาณะบุรุษ เช่นเดียวกับอินเดีย

นอกจากนี้ภายในเนื้อที่อันกว้างขวางและร่มรื่นของทางอุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ อาทิ น้ำตกจำลองขนาดใหญ่ ตรงทางออก ของถ้ำ ชูชก ซึ่งสร้างขึ้นจากการนำก้อนหินขนาดมหึมาหลายก้อนมาจัดวาง ให้ลดหลั่นกันอย่างสวยงาม และเป็นธรรมชาติ มีบ้านกาแฟที่ให้บริการ เครื่องดื่ม อย่างกาแฟสด และน้ำสมุนไพร ต่างๆ พร้อมกับมุมนั่งพักริมลำธาร รวม 2 หลังด้วยกัน

โดยบ้านกาแฟ หลังแรกตั้งอยู่ใกล้กับถ้ำชูชก ส่วนหลังที่สองตั้งอยู่ระหว่างบ้านไทย 4 ภาค และ ลานพระโพธิสัตว์ฯ นอกจากนี้ ภายในจุดแสดงงาน ต่างๆ ของ ทาง อุทยาน และบริเวณทางเดิน ยังมี เก้าอี้ วางไว้เป็นจุดๆ เพื่อให้นักท่องเที่ยว สามารถ นั่งพัก และชื่นชมธรรมชาติ ภายในอุทยาน ได้ตลอดเวลา ส่วนหน้าของอุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม ตรงข้าม กับลานจอดรถ มีร้าน อาหาร ศูนย์จำหน่าย สินค้า โอท็อปห้าดาวและของ ที่ระลึกจากทั่วประเทศ และห้องแสดง งานศิลปะ ซึ่งนักท่องเที่ยว สามารถ เดินชม และเลือกซื้อผลงานอันสวยงามและมีค่าจากหลากหลาย ศิลปินได้