จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประจวบคีรีขันธ์ เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางตอนล่างซึ่งมีเขตแดนติดต่อกับ ภาคใต้ จากหลักฐานทาง ประวัติศาสตร์ ประจวบคีรีขันธ์ เคยเป็นที่ตั้งของ เมืองนารัง สมัยกรุงศรี อยุธยาเป็นราชธานี แต่ได้ร้างไปเมื่อครั้งกรุงแตก

ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 2 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ได้ตั้งเมืองขึ้นใหม่ที่ปากคลอง อีรม ชื่อว่า เมืองบางนางรม และในสมัยรัชกาลที่ 4 ได้รวมเมืองบางนางรม เมืองกุย และเมืองคลองวาฬ เป็นเมืองประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งแปลว่าเมืองที่มีภูเขาเป็นหมู่ ๆ โดยมีที่ว่าการเมืองอยู่ที่เมืองกุย จนกระทั่งพ.ศ. 2441 จึงย้ายที่ว่าการมาอยู่ที่อ่าวเกาะหลัก หรืออ่าวประจวบ ซึ่งเป็นที่ตั้งของตัวเมืองประจวบคีรีขันธ์ใน ปัจจุบัน http://sbobet-slotonline.com

การเดินทาง

 • รถประจำทาง บริษัท ขนส่ง จำกัด จากสถานีขนส่งสายใต้ ถนนบรมราชชนนี มีบริการรถโดยสารประจำทางสายกรุงเทพฯ – ประจวบ คีรีขันธ์ กรุงเทพฯ – หัวหิน กรุงเทพฯ – ปราณบุรี และกรุงเทพฯ – บางสะพาน เป็นประจำทุกวัน ติดต่อสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ โทร. 435 – 1199 – 200 (รถปรับอากาศ) และ โทร. 434 – 5557 – 8 (รถธรรมดา)
 • รถยนต์ เส้นทางแรก ใช้เส้นทางสายธนบุรี-ปากท่อ ทางหลวงหมายเลข 35 ผ่านจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงครามแล้วเลี้ยวซ้าย เข้าถนนเพชรเกษม เส้นทางหลวงหมายเลข 4 ผ่านจังหวัดเพชรบุรีแล้วเข้าสู่ตัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมระยะทาง ประมาณ 280 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมงครึ่ง เส้นทางที่สอง ใช้เส้นทางสายเพชรเกษม ทางหลวงหมายเลข 4 ผ่านพุทธมณฑล ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี เพชรบุรี แล้วเข้าสู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมระยะทางประมาณ 320 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง
 • ทางรถไฟ การรถไฟแห่งประเทศไทย (จากสถานีรถไฟหัวลำโพง) มีบริการรถไฟสายใต้ไปหัวหิน ปราณบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ทุกวัน ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยบริการเดินทางการรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 223 – 7010,223 – 702

–หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ (รหัสทางไกล 032)
–ที่ว่าการอำเภอหัวหิน 512267
–ศูนย์บริการข่าวสารการท่องเที่ยว 511047
–สถานีขนส่งอำเภอหัวหิน (เดินรถโดยสารประจำทาง) 511230
–สถานีตำรวจภูธรอำเภอหัวหิน 511027
–ประชาสัมพันธ์จังหวัด 602019
–โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 611053, 601060-4

สถานที่ท่องเที่ยว

อัศจรรย์ลำแสงแห่งองศาของความลงตัวที่ถ้ำพระยานคร

ถ้ำพระยานครนั้น สวยงามไม่เหมือนใคร ในองศาของแสงที่ลงตัว ตามวันเวลา และฤดูกาล นี่คือลำแสงแห่งความงามอันเป็นที่สุด หนึ่งในดินแดนแห่งถ้ำงามของเมืองไทย คือ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หนึ่งในถ้ำงามที่ลือเลื่องนั้น คือถ้ำพระยานครที่อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด ด้วยรัชกาลที่ 5 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระที่นั่งคูหาคฤหาสน์โดดเด่นเป็นสง่าอยู่กลางถ้ำ ยามที่ย่างเข้าสู่ฤดูร้อนเวลาราว 11.00 น. ลำแสงแห่งองศาของความลงตัวจะสาดส่องผ่านปล่องเบื้องบนลงสู่พลับพลาที่ประทับ งามราวกับเมืองสวรรค์ ด้วยพลับพลา นั้นจะกลายเป็นสีทองสุกสกาวราวกับทองคำ
ช่วงเวลาที่ดีที่สุด: ประมาณ 11.00 น.
ฤดูกาลที่ดีที่สุด: ฤดูร้อนราวเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน
จุดชมวิวที่ดีที่สุด: จากมุมมองด้านหน้าพลับพลาที่ประทับ

ที่สุดความโรแมนติกพระจันทร์วันเพ็ญขึ้นที่ อ่าวประจวบฯ

พระจันทร์วันเพ็ญขึ้นที่อ่าวประจวบฯ ความโรแมนติกที่ซ่อนไว้ในหนึ่งเดือน มีเวลาเพียง 2 วันเท่านั้น คือในวันขึ้น 15 ค่ำ และแรม 1 ค่ำ อ่าวประจวบฯ ทอดยาวเป็นวงโค้ง งดงามด้วยทัศนียภาพ อันมีเรื่องราวตามตำนานพื้นบ้าน “ตาม่องลาย” ซึ่งกล่าวถึง การกำเนิดของภูเขาและเกาะน้อยใหญ่ที่เรียงรายอยู่ในอ่าว ประจวบฯ ไม่ว่ามุมไหนๆ ใครมองออกไปกลางอ่าว ก็จะพบว่าจินตนาการของคนโบราณนั้นสุดลึกล้ำ แต่เรื่องราวเหนือ จินตนาการของพระจันทร์เพ็ญกลางอ่าวแห่งนี้ คือสุดยอด ความโรแมนติกของเมืองไทย ที่คุณจะไม่มีวันลืม

 • ช่วงเวลาที่ดีที่สุด: ช่วงเวลาโพล้เพล้ใกล้ค่ำ คืนวันขึ้น 15 ค่ำ และแรม 1 ค่ำ
 • ฤดูกาลที่ดีที่สุด: ฤดูร้อนราวเดือนมีนาคม
 • จุดชมวิวที่ดีที่สุด: อ่าวประจวบฯ บริเวณค่อนมา ทางกองบินน้อยที่ 5
พระราชวังไกลกังวล

ตั้งอยู่ห่างจากหัวหินไปทางทิศเหนือประมาณ 3 กิโลเมตร บนถนนเพชรเกษม กิโลเมตรที่ 229 พระบาทสมเด็จพระปก เกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นโดยใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ สำหรับใช้เป็นที่ประทับในฤดู ร้อนและพระราชทานแด่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หม่อมเจ้าอิทธิ เทพสรรค์ กฤดากร ผู้อำนวยการกรมศิลปากร ในสมัยนั้นเป็นผู้ออกแบบ และเป็นผู้อำนวยการก่อสร้าง เริ่มก่อสร้างเมื่อเดือน ตุลาคมพ.ศ. 2469 ต่อมาได้รับการซ่อมแซม และก่อสร้างเพิ่มเติมในสมัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน ในบริเวณมีพระตำหนักหลายหลังมีชื่อคล้องจองกัน ได้แก่พระตำหนักเปี่ยมสุข ปลุกเกษม เอิบเปรม เอมปรีดิ์ สร้างอยู่กลางอุทยานไม้ดอกไม้ประดับนานาพันธุ์ โดยมีพื้นที่ด้านหนึ่งติดชายทะเล นอกจากนั้นยังมี พิพิธภัณฑ์หอย เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ได้รวบรวมหอยทุกชนิด พระราชวังไกลกังวลเปิดให้เข้าชมทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. (ขายบัตรถึงเวลา 15.15 น.) อัตราค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 20 บาท เด็ก 10 บาท ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 511115

ตัวเมืองหัวหิน

อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 195 กิโลเมตร และอยู่ก่อนถึงตัวเมืองประจวบคีรีขันธ์ 90 กิโลเมตร ตลาดหัวหินเป็นตลาดใหญ่มีร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก และโรงแรมมากมาย การคมนาคมสะดวก มีบริการรถสามล้อ รถสองแถวรับจ้าง และรถเช่า ไปยังสถานที่ต่าง ๆ ในตัวอำเภอ และสถานที่ใกล้เคียง ส่วนทางด้านทิศตะวันออกของตัวเมืองเป็นชายหาด มีทางลงหาดอยู่ที่ถนนดำเนินเกษม แยกซ้ายมือจาก ทางหลวงหมายเลข 4 บริเวณกิโลเมตรที่ 232 หาดหัวหินมีความยาวประมาณ 5 กิโลเมตร ทรายขาว ละเอียดเหมาะแก่การเล่นน้ำทะเล

อนุสรณ์สถานโผน กิ่งเพชร

หรือ มานะ สีดอกบวบ เป็นชาวอำเภอหัวหินโดยกำเนิด เกิดเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2478 มีชื่อเสียงโด่งดังด้านกีฬา หมัดมวยโดยเฉพาะมวยสากล เป็นที่โจษขานกันทั่วไปและเป็นแชมเปี้ยนโลกคนแรกของประเทศไทย เมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2503 ภายหลังได้เสียชีวิตลง เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2525 เทศบาลตำบลหัวหินร่วมกับหน่วยงานภาครัฐบาล และเอกชน ได้ร่วมกันจัดหาทุนสร้างอนุสรณ์สถานโผน กิ่งเพชร ณ บริเวณชายหาดหัวหินได้ทำพิธีเปิดงานวันอนุสรณ์สถาน โผน กิ่งเพชร เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2537

สถานีรถไฟหัวหิน

สร้างในสมัยรัชกาลที่ 6 โครงสร้างของหลังคา และส่วนประกอบช่วงบนได้นำมาจากสถานีรถไฟหนองปลาดุก จังหวัดราชบุรี เป็นศิลปะที่มี่ความสวยงาม และเป็นที่เชิดหน้าชูตาของชาวอำเภอหัวหิน

ของฝาก

 • ร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึก
 • โขมพัสตร์ (ผ้าพิมพ์ลายไทย) 218 ถนนเพชรเกษม โทร. 511250, 515904
 • ค่ายธนะรัชต์ ภายในค่ายฯ จำหน่ายสินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึก
 • ไทยเกษม 41-43 ถนนเพชรเกษม โทร. 511271
 • ไพลิน 27 ข/24 ถนนเพชรเกษม โทร. 511266
 • วราพร ตลาดฉัตรไชย ชั้น 2 ถนนเพชรเกษม โทร. 511251
 • หัวหินบาติก อภิรัตน์พลาซ่า 69/6-8 ถนนเพชรเกษม โทร. 512712, 530310-1 โทรศัพท์ : 0 3430 1359, 03439 1369
 • น้องเนยเบเกอรี่ 78/29 ถ.ราชวิถี อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์ : 0 3425 2152, 0 1815 7772

ของฝากจากอำเภอหัวหิน
ได้แก่ เครื่องประดับ กะลามะพร้าว ผ้าพิมพ์โขมพัสต์ ไม้ปัดฝุ่น และเครื่องใช้ทำจากป่านศรนารายณ์ เครื่องจักสานไม้ไผ่ อาหารทะเลสด และแห้ง

ของฝากจากอำเภอปราณบุรี
ได้แก่ ผลไม้ตามฤดูกาลที่วางขายริมถนน ผลิตภัณฑ์สับปะรด และผลไม้อบแห้ง

ของฝากจากอำเภอทับสะแก
ได้แก่ กล้วยอบน้ำผึ้ง มะพร้าวอบน้ำผึ้ง และผลิตภัณฑ์ว่านหางจระเข้