หินตกริเวอร์แคมป์ รีสอร์ทกลางขุนเขาริมสายน้ำประวัติศาสตร์

หินตกริเวอร์แคมป์ ณ ช่องเขาขาด รีสอร์ทสไตล์แอฟริกันซาฟารี พร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและธรรมชาติที่สวยงามท่ามกลางขุนเขา ถูกจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 10 ของรีสอร์ทสไตล์ผจญภัยที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซ..Read More